BENDROS ŽINIOS

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis"

Žvangutis logo

  • Darželio adresas - Šarkuvos g. 21, Kaunas, 48158
  • Telefonai - (8-37) 377622, 377631
  • Faksas – (8-37) 377631
  • El. paštas - zvangutis@dokeda.lt
  • Darželio tipas - ikimokyklinio ugdymo mokyla
  • Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
  • Darželio juridinio asmens kodas – 191640527
  • Mokomoji kalba - lietuvių kalba.

 

Kauno lopšelio–darželio „Žvangutis” pagrindinė paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupės.

HIMNAS

Kas rytą saulė skaisčiai šviečia,
Ji mus visus darželin kviečia.
Kaip gera mums kartu pabūti,
Kas rytą skubam į „Žvangutį“.

Čia žaidžiam, šokam ir dainuojam,    
Ir pasakų šalin važiuojam.             
Knygelės- draugės ir žaisliukai,       
Mums šypsos raidės ir skaičiukai.    

Mes mylime tave, darželi,
Užaugsime tvirtais medeliais!
Kaip gera mums kartu pabūti
Kas rytą skubam į „Žvangutį“.

Žodžiai:L.Muliarčikienė
Muzika:R.Koncevičienė

Skiltis atnaujinta: 2015.09.01

Kauno lopšelis darželis "Žvangutis"